• MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

Elektro-automatyka:

 • Montaż, remonty i naprawy urządzeń elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych:
  - siły, światła, automatyki, sterowania i sygnalizacji
  - odgromowych i uziemiających
  - linie kablowe, głowice kablowe, złącza kablowe
 • Budowa szaf sterowniczych, rozdzielczych i zasilających do instalowanych urządzeń
 • Kompensacja mocy biernej odbiorników energii elektrycznej
 • Pomiary eksploatacyjne i ochronne urządzeń elektrycznych
 • Przezwajanie urządzeń:
  - silniki do 50 kW
  - transformatory elektrotechniczne
  - cewki elektromagnesów
  - elektrosprzęgła
  - spawarki
  - inne
 • Naprawy i remonty napędów typu motoreduktory, elektrosprzęgła
 • świadczenie usług technicznych dla przemysłowych i komunalnych odbiorców energii elektrycznej

ENERGETYKA:

 • Montaż i remonty instalacji:
  - wodnych (woda zimna, ciepła, cyrkulacja, woda zwrotna, obiegowo-chłodząca itp)
  - centralnego ogrzewania (nisko i wysoko parametrowych) wraz z odbiornikami (grzejniki, termy, nagrzewnice itp.)
  - sprężonego powietrza
  - gazowych (srednio- i niskociśnieniowych)
  - odpylania wraz z filtrami odpylającymi
  - sanitarnych i burzowych (do srednicy 300 mm)
  - technologicznych (leiwa, szkliwa itp.)
 • Remonty urządzeń energetycznych
  - pomp
  - sprężarek
 • Remonty i czyszczenia otwartych rowów burzowych i osadników

                Kontakt: Wydział Elektryczny numer tel.(44)7363313
                               e-mail: d.laskowski@ceramika-serwis.pl